Az Országos Betegszállító Szolgálatról (OBSZ)
Az OBSZ a betegszállítók irányító szervezete, mely biztosítja a folyamatos, 24 órás elérhetőséget, ügyeleti rendszerrel és a szállítások szükség és igény szerinti koordinálását.

Az OBSZ három, OEP által finanszírozott Somogy megyei tagszervezete végzi a megye betegszállító tevékenységét, az OEP honlapján megtekinthető területi ellátási kötelezettséggel.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Betegszállításáról
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház minőségpolitikája kiterjed a Betegszállítás munkavégzésére is. Ennek megfelelően Betegszállításunk célul tűzte ki, a szállítási igények lehető legmagasabb szintű, maradéktalan kielégítését.
Az országban szinte egyedülállóan, fekvő, illetve kerekes székes betegszállításra is alkalmas gépkocsikat alkalmazunk. Szállításaink 100%-a betegkísérők jelenlétével történik, kiknek végzettsége a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról előírásait messze menőkig teljesíti, mi több, mércét állít a szakma betegkísérőinek számára. E dolgozók szakértelme és elhivatottsága biztosíték betegeink szakszerű kíséretére, ellátására, valamint utazásaik megkönnyítésére.

Somogy megyei betegszállítók
A három tagszervezet: Dr. Baka József Központ, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft.
Az OBSZ Dél-dunántúli Regionális Irányító Szervezete a Dr.Baka József Központ, a Somogy megyei irányító szerepét a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.
Az OBSZ tagszervezeteinek normál működési ideje 06:00 – 22:00 óráig, az ügyelet 22:00 – 06:00 óráig tart, melyet a 3 megyei betegszállító egymás között, gépkocsi arányosan osztott el.

Ügyeletes betegszállítók Somogy megyében:

  • Minden hónap 1-e és 16-a között a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. (+36 82 415 992)
  • 16-a és 23-a között a Dr. Baka József Központ (+36 82 511 654)
  • 23-tól hó végéig a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Betegszállítása (+36 82 511 654)

A Dr. Baka József Központ és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2008. január 1-től létrehozta közös diszpécser központját a Kórházban és az ügyeleti betegszállítást közösen üzemelteti.

0 – 24 órás diszpécserközpont hívószáma:

  • +36 82 511 654 , +36 20 492-2037, +36 30 619 9760

Betegszállítás megrendelése:
A hatályos jogszabályoknak megfelelően betegszállítást csak orvos kérhet az Országos Mentőszolgálaton keresztül.
A szállítási igények leadhatóak a 1820-as, betegszállítási igények felvételére létrehozott, telefonszámon, vagy az OMSZ által üzemeltetett https://bsz.mentok.hu/weblapon keresztül.
Az igény leadása után a feladat átkerül a területileg illetékes betegszállító szervezet irányításához.

Térítés ellenében történő betegszállítás:
Igény esetén, illetve biztosítással nem rendelkező betegeink részére Intézményünk lehetőséget biztosít térítési díj ellenében történő betegszállításra, az Intézmény és a beteg lakhelye (tartózkodási helye), vagy más Intézmény között, amennyiben a szállítás elvégzését a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. Az erre vonatkozó igényeket a szállítás esedékessége előtt legalább 2 munkanappal korábban kell jelezni. Az igénybejelentést követően a Szállítási osztály az elvégzendő feladat ismeretében árajánlatot készít, mely az igénylő részére írásban kerül elfogadásra. A vonatkozó szabályozás szerint térítés ellenében történő betegszállításra az árajánlat elfogadása és az elfogadott térítési díj megfizetéséről történő megállapodást követően kerülhet sor. A szállítások minden esetben ápolói kísérettel történnek lebonyolításra.

Térítési díjtételek:

  • 10 km-es körzeten belül: 3.000 Ft + Áfa
  • 10 km felett: 3.000 Ft + Áfa és minden további oda-vissza megtett km után további 200 Ft + Áfa

A fenti díjtételek tájékoztató jellegűek.

Tisztelettel kérjük az Önök és a betegek türelmét. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy valamennyi szükséges szállítást elvégzünk és a szállítás késése miatt a Kórházban és a Dr. Baka József Központban vizsgálat, kezelés nem marad el.

Kérem, kérdéseikkel a fent megadott telefonszámok valamelyikén szíveskedjenek érdeklődni.