Nehéz idıszak, mikor szerettünk kórházi ápolásra szorul. Teljesen természetes, hogy szeretnénk
felépülését segíteni. A látogatással, gondoskodással tudjuk támogatni ıt lelkileg.
Fontos azonban, hogy az alábbi néhány szabály betartásával testi jólétét se veszélyeztessük,
egyben az otthoni környezetünkben élıket is megvédjük a fertızésektıl:

 1. Ha betegek (megfázás, influenza, hasmenés), ne látogassák hozzátartozóikat, ismerıseiket,
  inkább telefonon tartsák a kapcsolatot.
 2. Egészségügyi okok miatt és gyermekeik védelmében 6 éven aluli gyermeket ne hozzanak
  látogatóba!
 3. Érkezéskor és távozáskor végezzenek kézmosást, kézfertıtlenítést. Kórházunkban a látogatók
  számára külön kézfertıtlenítıszer adagoló készülékek kerültek felszerelésre, használják ezeket.
 4. Amennyiben hozzátartozójuk állapota lehetıvé teszi, ne a kórteremben, hanem egyéb
  osztályos helyiségben (pl. társalgó, ebédlı) látogassák.
 5. A betegek nyugalma érdekében és közegészségügyi szempontokból kettınél több látogató ne
  tartózkodjon a kórteremben. A látogatások során kerüljék a hangos beszédet és a szoros
  kontaktust.
 6. Intenzív Osztályra és elkülönített betegekhez csak védıöltözet felvétele és higiénés
  kézfertıtlenítés után mehetnek be a látogatók. A látogatás 5-10 percnél ne tartson tovább.
 7. Figyeljenek a betegágyak tisztaságára, arra utcai ruhában ne üljenek, ne pakoljanak.
 8. Csak olyan nem romlandó ételt és annyit vigyenek be, amit a beteg könnyen el tud
  fogyasztani, illetve melynek átmeneti hőtve tárolása megoldható. Az orvos által elıírt diétát
  tartsák be. Szeszesitalt bevinni nem szabad.
 9. A törvény tiltja egészségügyi intézményekben a dohányzást, kérjük, saját és a betegek
  érdekében mellızzék ezt!
 10. A gyermekágyas anyákat és újszülöttjeiket lehetıleg csak a legközelebbi hozzátartozók
  látogassák. Kiemelt figyelmet fordítsanak a higiénés elıírások (pl. kézfertıtlenítés) betartására.
 11. Járvány esetén illetve járvány megelızési céllal a kórház vezetısége részleges vagy teljes
  intézményre kiterjedı látogatási tilalmat rendelhet el. Ezt a betegek érdekében tartsák be.
 12. A vizitek és a kezelések alatt ne tartózkodjanak a kórteremben.
 13. Figyeljenek a kórház házirendjének és az osztályos látogatási rendnek a betartására.